.

İdari Personel

Abdullah KOYUTÜRK
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 45 05
E-posta: akoyuturk@mehmetakif.edu.tr
Mine YÜKSEL
Sürekli İşçi
Müdür Sekreteri ve Yazı İşleri Sorumlusu
Telefon: +90 248 213 45 03
E-posta: mineyuksel@mehmetakif.edu.tr
Nesrin SEZER
Sürekli İşçi
Personel İşleri Sorumlusu
Telefon: +90 248 213 45 24
E-posta: nsezer@mehmetakif.edu.tr
Osman KARACA
Hizmetli
Fotokopi Sorumlusu
Telefon: +90 248 213 45 21
E-posta: okaraca@mehmetakif.edu.tr
Erman GÜNDÜZ
Memur
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 248 213 45 19
E-posta: egunduz@mehmetakif.edu.tr
Meltem KOCA
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe Sorumlusu
Telefon: +90 248 213 45 25
E-posta: mkoca@mehmetakif.edu.tr
Hülya UÇAK
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri Sorumlusu ve Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 45 07
E-posta: hucak@mehmetakif.edu.tr
Fehmi ARICAN
Tekniker
Telefon: +90 0248 213 45 31
E-posta: farican@mehmetakif.edu.tr
Gökhan ARICAN
Tekniker
Telefon: +90 0248 213 45 31
E-posta: gokhanarican@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon Vizyon
  • Yönetim
  • İdari Personel