.

MİSYON VİZYON

Misyon
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, özgün ve estetik değerlerle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, uluslararası standartlarda mesleki ve teknik beceriye sahip, üstün nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

Vizyon
Takım çalışmasını teşvik eden, paylaşımcı bir yönetime sahip, il, bölge ve ülke sorunlarının çözümüne dönük çalışmalar yapan, çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, uluslararası platformlarda aranılır nitelikte meslek elemanları yetiştiren, değişime öncülük eden, mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmak.

hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon Vizyon
  • Yönetim
  • İdari Personel