.

Birim Kalite Komisyonu

Ünvan

Ad Soyad

Görev

iletişim

 

 

Başkan

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

Öğrenci

 

Üye

 

MYO Sekreter

 

Üye

 

kalite